Oxalis - Bedrijfsboodschap
TARIEVEN


Hieronder vind je de tarieven die ik hanteer.


Hierbij ga ik uit van een individueel consult. Voor consulten met meerdere personen (denk aan gezinsbegeleiding en groepsbijeenkomsten) hanteer ik aangepaste tarieven. Informatie hierover kun je opvragen via de mail. Ik neem graag ruim de tijd voor een afspraak. Ervaring heeft uitgewezen dat een consult 60 tot 90 minuten duurt dit is inclusief 15 min voorbereidingstijd. Voor kindercoaching is dit 45 tot 60 min.

Telefonisch kennismaking gesprek                           Gratis
Intake                                                                   45 euro
kindercoaching                                                      55 euro
Coaching                                                                65 euro
Therapie                                                                85 euro


• Tarieven zijn inclusief BTW en het gebruik van materialen
• Betaling geschiedt per factuur met een betalingstermijn van 14 dagen of ter      plekke contant.
• Afspraken die 24 uur van te voren worden af gezegd, worden niet in rekening      gebracht.
• Deze prijzen gelden per 1 januari 2019. Prijswijzigingen zijn jaarlijks                  voorbehouden.


Lidmaatschappen Kwaliteitsregister en informatie over vergoedingen
                                         
Vereniging voor tekentaal                                                                        VT  Stichting kwaliteitsregister jeugd                                                         SKJ   
Register beroepsbeoefenaars complementaire zorg                                   RBCZ 
Vergoeding zorgverzekeraars; Psychosociale therapie beeldend valt onder sector psychosociale zorg. De hoogte van de vergoeding en het maximale bedrag, kunt u nakijken op uw polis en op de website van uw zorgverzekeraar.We raden u aan om voor aanvang van de therapie contact met uw verzekeraar op te nemen om zeker te weten dat vergoeding mogelijk is. U kunt vragen om een bevestigende e-mail. De geregistreerde therapeuten werken volgens de richtlijnen van het beroepsprofiel van de Vereniging Tekentaal. De kwaliteit van de geregistreerde tekentherapeuten wordt gecontroleerd en gewaarborgd door de beroepsvereniging.
Collectief  alternatieve therapeuten                                                                          CAT  
Vakgroep: Psychosociale therapie - Prestatiecodes: 24500 Behandeling psychotherapie - 24505 Behandeling (kinder)coaching AGB code Zorgverlener: 90104337 Dekking therapeut o.a. : Zilveren Kruis Achmea - CZ - Menzis - ONVZ

Therapeuten collectief Eemland                                                                                     TCE              
KvK nr ;644616 96