top of page

Beeldende therapie voor kinderen en jongeren

 

Is je kind is prikkelbaar? Of trekt het zich zich terug? Is je kind geregeld boos, angstig of verdrietig? Voor kinderen kan het moeilijk om deze gevoelens te duiden en te verwoorden. Beeldende therapie sluit hier goed bij aan. Het beeld wat het kind heeft gemaakt verteld het verhaal. Het word zichtbaar waar het kind last van heeft. 

 

Naast het leren omgaan met moeilijkheden of problemen die het kind ervaart, draagt beeldende therapie ook bij aan het versterken van het zelfbeeld en het doen groeien van het zelfvertrouwen. Door het kunnen en mogen experimenteren in het beeldend werken ervaart het kind dat het meer inzicht heeft daarmee meer grip op zichzelf.  

 

 Beeldende therapie helpt bij;

* Zelfbeeld

* Zelfvertrouwen

* Rouw en verliesverwerking.

* Scheiding van ouders.

* Pesten.

* Onzekerheid en faalangst.

* Verwerken en omgaan met vervelende ervaringen.

* Grip krijgen op nare gedachten en gevoelens.

* Beter in je lijf zitten ( lichaamsbesef)

* Hoog gevoeligheid 

* Omgaan met emoties

* Grenzen aanvoelen/ aangeven.

 

Verloop van het traject

 

Voorafgaand aan de therapie vindt er een gesprek plaats met de ouders/ verzorgers en het kind. Na aanleiding van dat gesprek maken we de vraagstelling helder en worden er afspraken gemaakt over het te volgen traject.

 

De sessies

In de beginfase van de therapie werkt het kind- jongere met verschillende materialen en krijgt het eenvoudige opdrachten. Het kind raakt vertrouwd met de materialen. Vanuit het vertrouwen en het contact groeit het kind en doet zijn eerste succeservaringen op. Als therapeut  wil ik ontdekken wat het kind bezighoudt, hoe het over zichzelf denkt, naar zichzelf kijkt en hoe het de eigen situatie beleeft. Door de therapie vergroot het kind zijn mogelijkheden en vaardigheden om zich te uiten. En ontwikkelt daardoor meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. Echter kan een kind zich alleen maar verder ontwikkelen als het gezin/ systeem ook mee wil veranderen en zich daarvoor wilt inzetten. 

Voor een goed verloop van de therapie vind ik het belangrijk om het gezin/ systeem van het kind zoveel mogelijk te betrekken. Dit betekent dat er een inspanning van ouders, verzorgers en andere betrokken wordt verwacht. Er zal gewerkt worden met opdrachten waarmee thuis en op school of andere plekken geoefend kan worden. Betrokkenheid  en bereidheid is dan ook van alle betrokkenen nodig en een voorwaarde voor het willen slagen van de therapie, 

 

In de praktijk is gebleken dat het wenselijk is om ook sessies in te plannen met ouders en andere gezinsleden. De sessies duren ongeveer 60 minuten tot 75 minuten. 

bottom of page