top of page

TARIEVEN

Hieronder vind je de tarieven die ik hanteer.

Hierbij ga ik uit van een individueel consult. Voor consulten met meerdere personen (denk aan gezinsbegeleiding en groepsbijeenkomsten) hanteer ik aangepaste tarieven. Informatie hierover kun je opvragen via de mail. Ik neem graag ruim de tijd voor een afspraak. Ervaring heeft uitgewezen dat een consult 60 tot 90 minuten duurt dit is inclusief 15 min voorbereidingstijd. Voor kindercoaching is dit 45 tot 60 min.

Telefonisch kennismaking gesprek                                           Gratis

Intake                                                                          45 euro 

kindercoaching                                                             55 euro

Coaching                                                                       65 euro

Therapie                                                                       85 euro

• Tarieven zijn inclusief BTW en het gebruik van materialen

• Betaling geschiedt per factuur met een betalingstermijn van 14 dagen of ter plekke contant.

• Afspraken die 24 uur van te voren worden af gezegd, worden niet in rekening gebracht.

• Deze prijzen gelden per 1 januari 2021. Prijswijzigingen zijn jaarlijks voorbehouden.

Lidmaatschappen Kwaliteitsregister en informatie over vergoedingen

 

Vereniging voor tekentaal                                                             VT

Stichting kwaliteitsregister jeugd                                              SKJ

Register beroepsbeoefenaars complementaire zorg                 RBCZ

Vergoeding zorgverzekeraars; Psychosociale therapie beeldend valt onder sector psychosociale zorg. De hoogte van de vergoeding en het maximale bedrag, kunt u nakijken op zorgwijzer.nl https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychosociale-therapie raden u aan om voor aanvang van de therapie contact met uw verzekeraar op te nemen om zeker te weten dat vergoeding mogelijk is. U kunt vragen om een bevestigende e-mail. De geregistreerde therapeuten werken volgens de richtlijnen van het beroepsprofiel van de Vereniging Tekentaal. De kwaliteit van de geregistreerde tekentherapeuten wordt gecontroleerd en gewaarborgd door de beroepsvereniging.

Therapeuten collectief Eemland                                TCE

KvK nr ;644616 96

Zorgrondom https://www.zorgrondom.com https://www.zorgrondom.com/

bottom of page